My Account

Studiul documentelor puse la dispoziție de către clienți;

Analiză juridică asupra situațiilor individuale semnalate;

Redactare și formulare de acțiuni, cereri, petiții;

Asistenta si reprezentare in litigii civile;

Consultanta in diverse aspecte privind aplicarea legii civile;

Obținerea titlurilor executorii legalizate;

Identificarea executorilor judecătorești competenți în conformitate cu prevederile legale;

Asistenta si reprezentare in faza de executare silita.

 

 

 

Avocatul ofera un serviciu competent, personalizat si angajat in mod real in solutionarea oricarei probleme. Cazul dumneavoastra va fi tratat de catre un senior, un avocat cu mare experienta, specializat in Drept Penal care si-a dobandit cunostintele prin abordarea unei game largi de cazuri, in care si-a reprezentat cu succes clientii. apararea clientilor nostri fiind tratata cu un grad ridicat de devotament si convingere.

Se asigură asistența în toate fazele procesului penal (urmărire penală, camera preliminară precum și faza de judecată)

Se identifică și se discută toate opțiunile identificate prin raportare la studiul documentelor, cazul clientului, precum și normele legale aplicabile.

Redactarea de opinii legale cu privire la situatia juridica a imobilului; 

Verificarea regimului tehnic si juridic al imobilului la autoritatile publice competente; 

Redactarea si negocierea Contractelor de antrepriza; 

Negocierea contractelor avand ca obiect finantarea proiectelor imobiliare; 

Redactarea si negocierea Contractelor de locatiune; 

Efectuarea tuturor formalitatilor legate de cartea funciara privind existenta/inexistenta sarcinilor care greveaza imobilul;

Obtinerea avizelor si a tuturor documentelor pentru perfectarea contractelor de furnizare a utilitatilor.

Studiu documente puse la dispoziție de către client;

Formulare opinie juridică în ceea ce privește demersurile ce se impun în situația dată;

Redactare cereri în fază de insolvență (înscrieri la masa credală, cereri de plată obligații curente, etc);

Asigurare reprezentare;

Gestionare litigii privind concurența neloială.


https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRBtsRn-RwV37AJ2yivhaoiJeWPHX07vtNu2YjQUeixuR7vGu9-ydy4P3cMyYfqZt

Studiu documente puse la dispozitie de catre client pentru identificarea mijlocului legal utilizat in vederea recuperarii debitelor;

Formularea unei strategii cu privire la modalitatea de recuperare efectiva, in functie de volumul de munca;

Formularea de notificari si asigurarea transmiterii acestora catre debitori, prin intermediul executorilor judecatoresti competenti;

Formularea cererilor de ordonanta de plata aferente debitelor, indreptate impotriva debitorilor;

Asigurare reprezentare in fata instantelor de judecata competente;

Obtinerea titlurilor executorii, legalizate, pentru a se proceda la punerea in executare a debitorilor;

Formularea cererilor de executare si depunerea acestora in fata executorilor judecatoresti competenti potrivit legii;

Asigurarea reprezentarii clientului in faza de executare silita, fiind inclusa si faza de contestatie la executare,

CE FACEM   CINE SUNTEM   ECHIPA

Cabinet Individual de Avocat

    "Dumitru Oana Maria"